Godišnji financijski izvještaji (GFI)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023.

Potvrda o poslanom GFI 2023. (.pdf)

GFI 2023 (.xls)

Referentna stranica GFI 2023. (.pdf)

Bilješke (.docx)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.

Potvrda o poslanom GFI 2022 (.pdf) 

GFI 2022 (.xls)

Referentna stranica GFI 2022 (.pdf)

Bilješke (.pdf)

Bilješke (.docx)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju GFI 2021 FINA (.pdf)

Izvještaji, proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. g.(.xls)

Referentna stranica GFI 2021. (.pdf)

Bilješke (.pdf)  Bilješke (.docx)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju GFI 2020 FINA (.pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za radoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. g. (.xls)

Bilješke (.docx)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS)

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilanca (BIL)

Bilješke uz bilancu

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica

Izvještaj o izvršenju proračuna