Misija, vizija i statut

Misija Gradske knjižnice Marka Marulića Split

Gradska knjižnica Marka Marulića suvremeno je organizirana mreža narodnih knjižnica, najveća ustanova među narodnim knjižnicama u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Jezgru mreže čini Središnjica, dok mreža okuplja još devet područnih knjižnica. GKMM obavlja zadaću županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Splita te Splitsko – dalmatinske županije.

Misija GKMM-a jest:

• osigurati građanima slobodan pristup svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima;
• osigurati dostupnost informacija kroz stručno organiziranu informacijsku službu za korisnike;
• posebnu brigu posvetiti djeci i mladima kroz organizaciju raznovrsnih primjerenih aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost;
• biti značajno kulturno središte područja na kojem djelujemo, s brojnim tribinama, izložbama i raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana;
• promicati kulturne vrijednosti i jačati vrijedosti demokratskog društva;
• rukovoditi se načelima stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika.


Vizija Gradske knjižnice Marka Marulića Split

Svim građanima Splita osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru, rasu…
Omogućiti pristup raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje, te demokratski i kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.
Graditi prepoznatljivu osobnost najveće javne knjižnice u županiji, izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi te podupirući ozračje uspješnosti, i djelotvornosti.
Postati ravnopravnim i sastavnim dijelom europske mreže knjižnica i jačati vrijednosti multikulturalnog društva. Biti potpora društvenom uključivanju svih marginaliziranih skupina građana.