Izjava o digitalnoj pristupačnosti

O NAMA  /  Službene informacije

Gradska knjižnica Marka Marulića Split obavezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine 17/19 (20. 2. 2019.), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, SL L 327, 59 (2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice Marka Marulića Split koje se nalazi na adresi http://www.gkmm.hr/.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija http://www.gkmm.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis

Pojedine poveznice u obliku gumba nemaju prikladni opis

Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi 

Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući

U daljnjoj nadogradnji sustava Gradska knjižnica Marka Marulića Split implementirat će preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Knjižnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put preispitana 17. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Posjetitelje i korisnike mrežne lokacije Gradske knjižnice Marka Marulića Split molimo da nas obavijeste putem elektroničke pošte gkmm@gkmm.hr primijete li neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kataloga, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr