Cjenik

Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine 

 • 13,00 € / 97,95 kn  Redovna godišnja članarina / Matični član Obiteljskog članstva
 • 6,50 € / 48,97 kn Tromjesečna članarina
 • 1,30 € / 9,79 kn  Dnevna naknada

PRAVO NA POPUST IMAJU:

 • 0,00 € / 00,00 kn  Djeca od 0 do navršenih 14 godina
 • 8,00 € / 60,28 kn  Djeca i mladi od 14 do 18 godina
 • 8,00 € / 60,28 kn  Umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu)
 • 8,00 € / 60,28 kn  Nezaposleni (uz predočenje evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje)
 • 8,00 € / 60,28 kn  Studenti (redovni, uz predočenje dokaza o statusu)
 • 8,00 € / 60,28 kn  Osobe s posebnim potrebama
 • 6,50 € / 48,97 kn  Ostali članovi uže obitelji pri upisivanju u Obiteljsko članstvo
 • 0,00 € / 00,00 kn  Moj zlatni Split 
 • 8,00 € / 60,28 kn  Grupno učlanjenje (istovremeno učlanjenje 10 ili više osoba)

Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf)


Članska iskaznica:

 • 2,00 € / 15,07 kn   Izrada iskaznice / ponovna izrada iskaznice
 • 00,00 kn / 0,00 €   Moj zlatni Split 

Pristupnica:

Prilikom učlanjenja u GKMM Split potrebno je ispuniti pristupnicu. Preuzmite pristupnicu klikom na linkove ispod:

– hrvatska verzija (.pdf)   (.docx)
– engleska verzija (.pdf)   (.docx)

(Osobne podatke Gradska knjižnica Marka Marulića Split prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja usluga sukladno važećem Zakonu o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama te radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split. Svojim potpisom ispitanik pristaje na korištenje biometrijskih podataka (fotografija lica) na članskoj iskaznici GKMM Split. Osobni podaci štite se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, koji je dostupan klikom na link ili na info-pultovima svih knjižnica u mreži GKMM Split.


Zakasnina (po jedinici građe po danu):

 • 0,10 €/max. 20,00 € *  / 0,75 kn/max. 150,69 kn Knjižna građa i igračke
 • 0,60 €/max. 20,00 €*  / 4,52 kn/max. 150,69 kn Neknjižna građa (CD, DVD, e-čitač)

Napomena:
*Zakasnina se naplaćuje u maksimalnom iznosu od 20,00 € / 150,69 kn


Rezervacija knjižnične građe:

 • 0,40 € / 3,00 kn   Za obavijest putem telefona
 • 0,40 € / 3,00 kn Za obavijest putem elektroničke pošte

Međuknjižnična posudba:

 • GKMM Split ne naplaćuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama.
 • Iz NSK  . . . . . . . . . . .  po cjeniku NSK
 • Iz ostalih knjižnica  . . . 4,00 € / 30,14 kn (ili cijena koju određuje knjižnica – pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine za povrat)
 • Članak ili poglavlje prema računu pošiljatelja.

Naknada za oštećenje ili gubitak knjižnične građe:

Šteta učinjena na knjižničnoj građi ili gubitak iste može se nadoknaditi:  istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom, drugom jednakovrijednom knjižničnom građom koja se odredi dogovorno s voditeljem/koordinatorom. Iznos naknade knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno naknade. Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.


Korištenje računala:

 • 0,20 € / 1,50 kn do 30 min   Pretraživanje interneta za članove knjižnice

Napomena: Obračunska jedinica je 30 minuta. Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima knjižnice se ne naplaćuje


Fotokopiranje, printanje, skeniranje:

(za članove knjižnice)

 • 0,05 € / 0,38 kn   A4 crno-bijelo
 • 0,10 € / 0,75 kn  A3 crno-bijelo
 • 0,50 €  / 3,77 kn  A4 boja
 • 1,00 €  / 7,53 kn  A3 boja
 • 0,10 € / 0,75 kn  1 sken

Cijene zakupa multimedijalnih dvorana:  

Dvorana 1  

 • do 1 sat 66,00 € / 497,27 kn
 • do 2 sata 119,00 € / 896,60 kn
 • Svaki sljedeći sat naplaćuje se 40,00 € / 301,38 kn

Dvorana 2 i 3  

 • do 1 sat 53,00 € / 399,33 kn
 • do 2 sata 93,00 € / 700,70 kn
 • Svaki sljedeći sat naplaćuje se 26,00 € / 195,90 kn

Multimedijalne dvorane koriste se u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i Pravilima o ustupanju knjižničnih prostora na korištenje uz naknadu