Cjenik

Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine 

 • 13,00 €  Redovna godišnja članarina / Matični član Obiteljskog članstva
 • 6,50 € Tromjesečna članarina
 • 1,30 €   Dnevna naknada

PRAVO NA BESPLATNI UPIS IMAJU:

 • 0,00 €  Djeca do navršenih 18 godina
 • 0,00 €   Moj zlatni Split 

PRAVO NA POPUST IMAJU:

 • 8,00 €   Umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu)
 • 8,00 €   Nezaposleni (uz predočenje evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje)
 • 8,00 €   Studenti (redovni, uz predočenje dokaza o statusu)
 • 8,00 €   Osobe s posebnim potrebama
 • 8,00 €   Grupno učlanjenje (istovremeno učlanjenje 10 ili više osoba)
 • 6,50 €   Ostali članovi uže obitelji pri upisivanju u Obiteljsko članstvo

Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf)


Članska iskaznica:

 • 2,00 €    Izrada iskaznice / ponovna izrada iskaznice
 • 0,00 €    Moj zlatni Split 

Pristupnica:

Prilikom učlanjenja u GKMM Split potrebno je ispuniti pristupnicu. Preuzmite pristupnicu klikom na linkove ispod:

– hrvatska verzija (.pdf)   (.docx)
– engleska verzija (.pdf)   (.docx)

(Osobne podatke Gradska knjižnica Marka Marulića Split prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja usluga sukladno važećem Zakonu o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama te radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split. Svojim potpisom ispitanik pristaje na korištenje biometrijskih podataka (fotografija lica) na članskoj iskaznici GKMM Split. Osobni podaci štite se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, koji je dostupan klikom na link ili na info-pultovima svih knjižnica u mreži GKMM Split.


Zakasnina (po jedinici građe po danu):

 • 0,10 €/max. 20,00 € *  Knjižna građa i igračke
 • 0,60 €/max. 20,00 €*   Neknjižna građa (CD, DVD, e-čitač)

Napomena:
*Zakasnina se naplaćuje u maksimalnom iznosu od 20,00 €


Rezervacija knjižnične građe:

 • 0,40 €  Za obavijest putem telefona
 • 0,40 €  Za obavijest putem elektroničke pošte

Međuknjižnična posudba:

 • GKMM Split ne naplaćuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama.
 • Iz NSK  . . . . . . . . . . .  po cjeniku NSK
 • Iz ostalih knjižnica  . . . 4,00 € (ili cijena koju određuje knjižnica – pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine za povrat)
 • Članak ili poglavlje prema računu pošiljatelja.

Naknada za oštećenje ili gubitak knjižnične građe:

Šteta učinjena na knjižničnoj građi ili gubitak iste može se nadoknaditi:  istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom, drugom jednakovrijednom knjižničnom građom koja se odredi dogovorno s voditeljem/koordinatorom. Iznos naknade knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno naknade. Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.


Korištenje računala:

 • 0,20 € do 30 min   Pretraživanje interneta za članove knjižnice

Napomena: Obračunska jedinica je 30 minuta. Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima knjižnice se ne naplaćuje


Fotokopiranje, printanje, skeniranje:

(za članove knjižnice)

 • 0,05 €   Format A4 crno-bijelo
 • 0,10 €   Format A3 crno-bijelo
 • 0,50 €  Format A4 boja
 • 1,00 €  Format A3 boja
 • 0,10 €  1 sken

Cijene zakupa multimedijalnih dvorana:  

Dvorana 1  

 • do 1 sat 66,00 €
 • do 2 sata 119,00 €
 • Svaki sljedeći sat naplaćuje se 40,00 €

Dvorana 2 i 3  

 • do 1 sat 53,00 €
 • do 2 sata 93,00 €
 • Svaki sljedeći sat naplaćuje se 26,00 €

Multimedijalne dvorane koriste se u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i Pravilima o ustupanju knjižničnih prostora na korištenje uz naknadu