Za knjižničare

Matična i razvojna služba za narodne i školske knjižnice SDŽ-a

Osnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse. Županijska matična narodna knjižnica obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Gradska knjižnica Marka Marulića matična je od 1976. godine kada je Odlukom Savjeta za biblioteke RH postala regionalna matična knjižnica za narodne i školske knjižnice za područje cijele Dalmacije, a od 1986. g. Knjižnica obavlja i općinsku matičnost.
Godine 1995. Knjižnica je imenovana županijskom matičnom knjižnicom za narodne i školske knjižnice u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Matična djelatnost regulirana je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.


Kontakt

Adresa: Ulica slobode 2, 21000 Split

Telefon: +385 21 685 013

E-mail: maticna@gkmm.hr


Voditeljica Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice:

Hanja Anić, viša knjižničarka e-mail: hanic@gkmm.hr 

Stručna suradnica za matičnu djelatnost:

Maja Stazić, mag.bibl. e-mail: mstazic@gkmm.hr


Knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Narodne
Školske (popis škola) Dopuna odluke 1  Dopuna odluke 2

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 114/2022) Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008)Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)Zakon o zaštiti i očuvanju […]

Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (107/2021)Pravilnik o […]

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 103/2021)Standard za školske knjižnice (NN 34/00)Standard za digitalne knjižnice  (NN […]

Katalozi

Skupni katalog sustava ZakiSkupni katalog sustava CROLISTSkupni katalog sustava MetelwinKatalozi nacionalnih knjižnica u EuropiKatalozi nacionalnih knjižnica u svijetu

Međunarodne smjernice i programi

IFLA GuidelinesIFLA ManifestosIFLA StatementsPristup knjižnicama za osobe s invaliditetom (Elektronička izdanja HKD-a)IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu (tekst)PULMAN smjernice (DGM_hrv.doc)Dynamic Action Plan for the […]

Međunarodni standardi za bibliografski opis. Smjernice za uporabu formata UNIMARC

Smjernice za uporabu formata UNIMARC za opis serijskih publikacija i druge neomeđene građe (Elektronička izdanja HKD-a)ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing […]