Službe

Služba centralizirane nabave, stručne obrade i zaštite knjižnične građe

Služba obavlja poslove za sve knjižnice – ogranke u mreži. Poslovanje se obavlja u računalnom programu ZAKI. Knjižnična građa pristiže u Knjižnicu kupnjom, otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, poklonima autora, nakladnika ili građana, kao obavezan primjerak, zamjenom i razmjenom. Kupnja knjižnične građe obavlja se na temelju ogleda, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka. U službi se stvara knjižnična baza podataka – on-line katalog postupkom obrade – katalogizacije, klasifikacije i predmetizacije građe što omogućava opću dostupnost podacima kao i pronalaženje informacija o građi putem Interneta. Odjel obavlja i poslove tehničke obrade i zaštite knjižničnog fonda.
 

Voditeljica službe nabave, obrade i zaštite knjižnične građe:

Maja Tadin, dipl. knjiž.

mtadin@gkmm.hr
Telefon: +385 21 685 052

 

Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice

Osnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse. Županijska matična narodna knjižnica obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.

Gradska knjižnica Marka Marulića matična je od 1976. godine kada je Odlukom Savjeta za biblioteke RH postala regionalna matična knjižnica za narodne i školske knjižnice za područje cijele Dalmacije, a od 1986. g. Knjižnica obavlja i općinsku matičnost.
Godine 1995. Knjižnica je imenovana županijskom matičnom knjižnicom za narodne i školske knjižnice u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Matična djelatnost regulirana je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Kontakt

Adresa: Ulica slobode 2, 21000 Split
Telefon: +385 21 685 013
Facebook: www.facebook.com/maticnasluzbasplit

E-mail: maticna@gkmm.hr

Voditeljica Županijske matične razvojne službe za narodne i školske knjižnice:

Hanja Anić, viša knjižničarka e-mail: hanic@gkmm.hr 

 

Stručna suradnica za matičnu djelatnost:

Maja Stazić, mag.bibl. e-mail: mstazic@gkmm.hr

 

Više informacija za knjižničare