Pravni akti

Plan i program rada i razvitka za 2023. godinu

Izmjene pročišćenog teksta pravilnika o unutarnjoj ustrojbi

Plan i program rada i razvitka za 2022. godinu

Procedura stvaranja ugovornih obveza i dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

Plan i program rada i razvitka za 2021. godinu

Cjenik

Izmjene i dopune Poslovnika o radu UV GKMM-a

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u GKMM Split

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u GKMM Split

POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA GKMM SPLIT

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (2019)

Kućni red

Pravila međuknjižnične posudbe

Pravila o ustupanju knjižničnih prostora na korištenje uz naknadu

Pravila o uvjetima i načinu korištenja interneta i računalne opreme

Pravilnik o radu

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita

Pravilnik o unutarnjoj ustrojbi, načinu rada Gradske knjižnice Marka Marulića Split te sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova nastalih na službenom putovanju i loko vožnji

Pristupnica za učlanjenje / obnovu članstva u GKMM Split

Odluka o proceduri naplate prihoda u GKMM Split

Procedura zaprimanja provjere i plaćanja računa dobavljača roba i usluga

Plan i program rada i razvitka za 2020. godinu

Prijedlog uz rebalans -Plan razvitka 2020.

Strateški plan 2020-2023.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka