Pravni akti

ZAKONSKI AKTI


STATUT

Statut Gradske knjižnice Marka Marulića Split

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta GKMM Split


INTERNI AKTI

Izmjene i dopune Pročišćenog teksta Pravilnika o radu

Izmjene pročišćenog teksta pravilnika o unutarnjoj ustrojbi

PLANOVI I PROGRAMI RADA I RAZVITKA

Plan i program rada i razvitka za 2023. godinu

Plan i program rada i razvitka za 2022. godinu

Plan i program rada i razvitka za 2021. godinu

Strateški plan 2020-2023.

KNJIŽNIČNE USLUGE

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe (2019)

ODLUKE I PROCEDURE

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u GKMM Split

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u GKMM Split

Odluka o proceduri naplate prihoda u GKMM Split

Procedura zaprimanja provjere i plaćanja računa dobavljača roba i usluga

Procedura stvaranja ugovornih obveza i dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci