Objavljena javna nabava pokretne knjižnice – BIBLIOBUSA – 26.1.2022.

Gradska knjižnica Marka Marulića Split, dana 26. siječnja 2022. godine objavila je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave pokretne knjižnice (bibliobusa) u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Pokretna knjižnica ili bibliobus nabavlja se u sklopu projekta „Za dobre vibre – čitaj libre UP.02.1.1.15.0046“ koji Gradska knjižnica Marka Marulića Split provodi s partnerom Splitsko-dalmatinskom županijom. Provedbu projekta vrijednosti 3.938.232,95 kn sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Bibliobus se nabavlja za potrebe uspostave pokretne knjižnične službe za čitavo područje Splitsko-dalmatinske županije. Uspostava bibliobusne službe omogućit će pristup knjizi svima u županiji koji na području svojih općina ili gradova nemaju dostupne knjižnice.

Procijenjena vrijednost nabave bibliobusa: 2.365.600,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: 50/2021

Broj objave: 2022/S 0F2-0003477

Rok za dostavu ponuda: 04. ožujka 2022. godine do 12:00 sati

Javno otvaranje ponuda održat će se 04. ožujka 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split.

Dokumentaciji o nabavi pokretne knjižnice (bibliobusa) s pripadajućim prilozima možete pristupiti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Također se sva dokumentacija nalazi u prilogu ove obavijesti.

Dokumentacija o nabaviObavijest o nadmetanju,

Prilog 1. Troškovnik

Prilog 2. Tehničke specifikacije