U Vrlici održana radionica u sklopu projekta “Za dobre vibre – čitaj libre”

Posljednja radionica, četvrta u nizu “Čitajmo slikajući, slikajmo čitajući” namijenjena osobama s invaliditetom održana je u četvrtak, 27. listopada 2022. u Centru za rehabilitaciju “Fra Ante Sekelez” u Vrlici, u sklopu projekta “Za dobre vibre – čitaj libre”.

Na radionici je sudjelovalo osam korisnika Centra, a osmislile su je, moderirale i vodile edukatorica, organizatorica i asistentica u radnim procesima Dona Tomić i Nataša Jukić, suradnica u odgojno obrazovnom procesu koja radi s djecom iz spektra autizma već dugi niz godina te je autorica sedam knjiga.

Radionica „Čitajmo slikajući, slikajmo čitajući“ temelji se na terapeutskim pričama i bazirana je na osnaživanju pojedinaca, jačanju samopouzdanja te razvoju samospoznajnog aspekta, a kroz rad s glinamolom sudionike, korisnike Centra poticalo se na primjenu kreativnih i izražajnih sposobnosti i razvijanje vizualno-oblikovnih spoznaja. Sudionici su imali priliku izraditi anđele od glinamola te ih ukrasiti prema vlastitim željama, uz asistenciju voditeljica radionice i likovne terapeutkinje Branke Vuco Marić.

Iako su radionice „Čitajmo slikajući, slikajmo čitajući“ privedene kraju u narednom periodu bit će održane brojne druge radionice namijenjene mladima te umirovljenicima na području Splitsko-dalmatinske županije, sa ciljem razvoja čitalačke kulture i pismenosti.

Provedba radionice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt “Za dobre vibre – čitaj libre” za cilj ima razvoj čitalačke kulture i pismenosti na području Splitsko-dalmatinske županije uspostavom bibliobusne službe koja će omogućiti pristup knjizi svima koji nemaju dostupne knjižnice na području svoje općine ili grada, kao i promicanju i popularizaciji čitalačke kulture posebice u populaciji osoba mlađih od 25 godina, starijih od 54 te osoba s invaliditetom te kroz navedene aktivnosti doprinijeti povećanju socijalne uključenosti navedenih ciljnih skupina projekta.

Nositelj projekta je Gradska knjižnica Marka Marulića Split, a partner je Splitsko-dalmatinska županija. Razdoblje provedbe projekta je od 16.09.2021. do 16.09.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.938.232,95 HRK od čega je 3.347.498,01 HRK sufinancirano iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 590.734,94 HRK iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.