Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva (promotivni materijali) – 19.11.2021.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku nabave vizualnih i promotivnih materijala (19.11.2021.)

Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave usluge izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala u sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046.

Prilozi sadržaju:

Izjava o nepostojanju sukoba ineteresa_Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba ineteresa_Jelena Grgić

Izjava o postojanju sukoba ineteresa_Nikolina Mrdalj