Nabava usluge provedbe javne kampanje podizanja svijesti u važnosti čitanja

U sklopu projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“, UP.02.1.1.15.0046 projektni partner Splitsko-dalmatinska županija raspisao je jednostavnu nabavu „Usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja “Za dobre vibre – čitaj libre”.

Podsjetimo, Gradska knjižnica Marka Marulića Split u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županiju provodi projekt pod nazivom „Za dobre vibre – čitaj libre“, čija je provedba sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Više o samoj nabavi usluge provedbe javne kampanje za podizanje svijesti o važnosti čitanja u sklopu projekta možete pronaći na službenoj stranici Splitsko-dalmatinske županije, na sljedećoj poveznici – USLUGA PROVEDBE JAVNE KAMPANJE ZA PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI ČITANJA “ZA DOBRE VIBRE – ČITAJ LIBRE”, E-BAG-95/22 (dalmacija.hr).