Žana Krželj: Fišice i bovancini

9.12.2020

Žana Krželj – iz životopisa Završila je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu te program za računalnog operatera za grafički dizajn. Radila je na radiju i […]

Žana Krželj – iz životopisa

Završila je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu te program za računalnog operatera za grafički dizajn. Radila je na radiju i bavila se organizacijom kulturno zabavnih događanja. Autorica je brojnih plakata i brošura. Danas je u mirovini, a Fišice i bovancini su njezina antikoronska terapija, nastala kao rezultat dugotrajne distanciranosti od ljudi koje voli…