“Tajna našeg daha”, predavanje u organizaciji Udruge Umijeće življenja

8.10.2020

SRIJEDA, 21. SIJEČNJA 2015. “Tajna našeg daha”, predavanje u organizaciji Udruge Umijeće življenja. Predavači su Natalija Didić i Toni Jakovčević O udruzi: Udruga Umijeće življenja […]

SRIJEDA, 21. SIJEČNJA 2015.

“Tajna našeg daha”, predavanje u organizaciji Udruge Umijeće življenja. Predavači su Natalija Didić i Toni Jakovčević
O udruzi: Udruga Umijeće življenja je neprofitna, humanitarna, ne-vladina organizacija koja se bavi programima i edukacijom u svrhu promicanja i njegovanja ljudskih vrijednosti, poboljšanja kvalitete života, podizanje ekološke svijesti te unapređenje kreativne komunikacije pojedinca i društva. Udruga djeluje u suradnji i po programima međunarodne nevladine organizacije The Art of Living Foundation koja je aktivna u preko 150 zemalja svijeta. Kroz svoje radionice za građanstvo Udruga podučava različite tehnike i vježbe kao alate za uklanjanje stresa i nošenje s negativnim emocijama, oživljavanje osjećaja slobode, entuzijazma, prirodnosti i želje za pomaganjem drugima.
Udruga u Hrvatskoj djeluje od 1994. i do danas je provodila i dalje provodi veliki broj aktivnosti na edukativnom i humanitarnom planu. U Hrvatskoj je kroz različite vrste radionica prošlo preko 10 000 polaznika.

Tema predavanja: Tajna našeg daha
Sažetak:
Ubrzan i dinamičan tempo života današnjice ima svoj utjecaj na stanje našeg bića, kako na fizičkom tako i na mentalnom i emocionalnom aspektu. Ponekad se odmor i opuštanje čine nemogućim, čak i ako pobjegnemo od svega u našem umu nosimo svoje obaveze i brige. Alat koji nam može pomoći nam je vrlo blizu tako da ga često i ne primjećujemo. Tajna leži u našem vlastitom dahu.
Predavači: Natalija Didić i Toni Jakovčević, Udruga Umijeće življenja