Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

23.2.2021

PETAK, 18. LISTOPADA 2013.   10:00 – 15:00, velika dvorana Središnje knjižnice, Slobode 2 Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Tema: depresija […]

PETAK, 18. LISTOPADA 2013.
 

10:00 – 15:00, velika dvorana Središnje knjižnice, Slobode 2
Stručni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Tema: depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (I. stupanj)

Stručni skup se održava u sklopu programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Tema: Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (I. stupanj).
Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika poremećaja u ponašanju i suicidalnog rizika djece i mladih
Program
10:00 – 10:15      Uvodna riječ – multidisciplinarna suradnja / mr. sc. Majda Fajdetić
                             Predavač i voditeljica radionice: Petra Folnegović Grošić, dr. med., spec. psihijatar
10:15 – 11:15     Depresija
11:15 – 12:15     Suicidalno ponašanje
12.15 – 12:45     Stanka
12:45 – 13:45     Poremećaji u ponašanju
13:45 – 14:45     Kako pomoći djeci i mladima?
14:45 – 15:00     Evaluacija