“Što je chan? Osvrt na tradiciju i praksu chan budizma”

13.11.2020

Četvrtak, 18. ožujka 2010. 19:00 Predavanje Žarka Andričevića iz Budističkog centra Zagreb Predavač: Shifu Žarko Andričević Kratka biografija: Učitelj chana, osnivač budističke zajednice Dharmaloka i Budističkog […]

Četvrtak, 18. ožujka 2010. 19:00

Predavanje Žarka Andričevića iz Budističkog centra Zagreb

Predavač: Shifu Žarko Andričević
Kratka biografija: Učitelj chana, osnivač budističke zajednice Dharmaloka i Budističkog centra u Zagrebu. Sa budizmom se susreo 1975. godine, a 1985. godine je u Zagrebu pokrenuo prvu studijsku i meditacijsku grupu koja je niz godina kasnije prerasla i u prvu budističku zajednicu u Hrvatskoj . Tražeći novog učitelja, 1996. godine je sreo poznatog chan majstora Shifu Sheng Yena, nosioca obje linije chana u Kini, na sedmodnevnom chan povlačenju kojem je prisustvovao u SAD i tada je postao jednim od njegovih učenika. U lipnju 2001. je na dvotjednom chan povlačenju u SAD-u primio prijenos Dharme od majstora Sheng Yena i tako postao jednim od njegovih Dharma-nasljednika na Zapadu. Etablirani je međunarodni učitelj chana – redoviti je gost-učitelj Dharma Drum Meditation Centra u SAD-u, a povremeno vodi meditacijska povlačenja i u drugim centrima u inozemstvu, poput Norveške i Švicarske. Redoviti je član Konferencije zapadnih učitelja budizma i Vijeća Europske budističke unije.