“Različiti pristupi u radu s djecom s teškoćama u komunikaciji”

29.12.2020

Petak, 1. lipnja 2012. 12 – 18 Stručni skup u organizaciji DV Montessori dječja kuća, Udruga Montessori pedagogije Split, Montessori Verein Konstanz, OŠ Pojišan i […]

Petak, 1. lipnja 2012. 12 – 18

Stručni skup u organizaciji DV Montessori dječja kuća, Udruga Montessori pedagogije Split, Montessori Verein Konstanz, OŠ Pojišan i GKMM

Program:
12:30
Uvodna riječ

13:00-14:00
dr. Zoran Vujnović, psihijatar: Emocionalni regres i njegove posljedice u ranoj dječjoj dobi

14:00-14:30
Pitanja i diskusija

14:30-15:00
Pauza

16:45-18:30
Jeanne Potter, stručnjak za analizu ponašanja (USA): Primjena ABAmetode