“Prokulijanov govor u pohvalu Splita iz 1567. godine” predavanje prof. dr. Ljerke Šimunković

23.3.2021

PONEDJELJAK, 13. LISTOPADA 2014.   Program Talijanskog jezika u svijetu: “Prokulijanov govor u pohvalu Splita iz 1567. godine” predavanje prof. dr. Ljerke Šimunković Udruga Dante […]

PONEDJELJAK, 13. LISTOPADA 2014.

 

Program Talijanskog jezika u svijetu: “Prokulijanov govor u pohvalu Splita iz 1567. godine” predavanje prof. dr. Ljerke Šimunković

Udruga Dante Alighieri Split

Ljerka Šimunković – Kratka znanstvena biografija

Dr. sc. Ljerka Šimunković je prof. emerita Sveučilišta u Splitu. Polje znanstvenog interesa joj je povijest talijanskog jezika i talijanska dijalektologija, s posebnim osvrtom na istraživanje i vrednovanje nedostatno poznate hrvatske kulturne baštine pisane na talijanskom jeziku do 19. stoljeću u Dalmaciji, pretežito rukopisne, pa stoga teško dostupne znanstvenoj zajednici i široj javnosti.
Predavala je na dodiplomskim studijima talijanistike na Filozofskom fakultetu u Zadru, potom u Splitu, te na poslijediplomskim studijima lingvistike i povijesti na sveučilištima u Rijeci, Zadru i Pescari, a brojna pozvana predavanja održala je na sveučilištima u Hrvatskoj, Italiji, Francuskoj i Belgiji. Sudjelovala je s izlaganjima na šezdesetak međunarodnih znanstvenih skupova, objavila dvadeset znanstvenih monografija u Hrvatskoj i Italiji (samostalno ili sa suradnicima), te stotinjak znanstvenih i stručnih radova diljem Europe. Bila je među utemeljiteljima Odjela za humanističke znanosti (danas Filozofskog fakulteta) Sveučilišta u Splitu, zamjenik pročelnika Odjela, autor programa sveučilišnog dodiplomskog studija talijanistike u Splitu, voditelj Odsjeka za talijanski jezik i književnost, te utemeljitelj hrvatsko-talijanske kulturne udruge Dante Alighieri u Splitu.
Vodila je nekoliko uzastopnih znanstvenih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske, bila je voditelj za Hrvatsku jednog međunarodnog IPA projekta, suradnik na nekim inozemnim projektima, te nominirani recenzent sveučilišnih programa talijanistike za nekoliko hrvatskih i inozemnih sveučilišta.
Član je više nacionalnih i inozemnih znanstvenih društava te član uredništva nekoliko znanstvenih publikacija u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Za svoj znanstveni i pedagoški rad kao i za zasluge na razvijanju hrvatsko-talijanskih odnosa u znanosti i kulturi dobila je nekoliko priznanja, među kojima i visoko odličje Ordine della Stella della solidarietà italiana s titulom Commendatore kojim ju je odlikovao predsjednik Republike Italije C. A. Ciampi 2004. godine.
Objavila je dvadeset znanstvenih knjiga (monografija), od toga dvije u Italiji, te oko stotinu i pedeset znanstvenih i stručnih radova u europskim i hrvatskim časopisima. Široko je citirana u zemlji i inozemstvu.