“Priča”, izložba skulptura Ivke Pavazza

22.2.2021

UTORAK, 17. RUJNA 2013. Ivka Pavazza rođena je 1968. godine u Splitu. Viša škola za odgajatelja pri Filozofskom fakultetu u Zadru usmjerava je prema radu […]

UTORAK, 17. RUJNA 2013.

Ivka Pavazza rođena je 1968. godine u Splitu. Viša škola za odgajatelja pri Filozofskom fakultetu u Zadru usmjerava je prema radu s djecom predškolske dobi. Potrebu za svojim likovnim izražavanjem pokazuje na Waldorfskoj akademiji, odabravši kao svoj diplomski rad skulpturu.

Usavršavala se i na Teološkom fakultetu u Splitu.
Član je Udruge likovnih umjetnika Korčula.

Izložbe:
1. Skupna izložba 2001. (Split)
2. Skupna izložba 2003. (Split)
2. Samostalna izložba 2004. (Hvar)
2. Samostalna izložba 2011. (Hvar)
2. Samostalna izložba 2003. (Korčula)