Predstavljanje TASCO projekta

13.11.2020

Petak, 5. ožujka 2010. u 10:00 Sastanak Vladinog ureda za udruge i predstavljanje TASCO projekta Predstavljanje TASCO projekta i dokumenta “Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u […]

Petak, 5. ožujka 2010. u 10:00

Sastanak Vladinog ureda za udruge i predstavljanje TASCO projekta
Predstavljanje TASCO projekta i dokumenta “Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa i akata”.