Predstavljanje knjige “Ljekovito bilje otoka Hvara u kuhinji i pripravcima naših nonih”

23.2.2021

SRIJEDA, 16. LISTOPADA 2013. Predstavljanje knjige “Ljekovito bilje otoka Hvara u kuhinji i pripravcima naših nonih” autorica Marice Buratović i Željane Škarpa, te 10. Zbornika […]

SRIJEDA, 16. LISTOPADA 2013.

Predstavljanje knjige “Ljekovito bilje otoka Hvara u kuhinji i pripravcima naših nonih” autorica Marice Buratović i Željane Škarpa, te 10. Zbornika susreta pjesnikinja otoka Hvara “Jazik naših materih”

Gradska knjižnica Marka Marulića organizira predstavljanje knjige “Ljekovito bilje otoka Hvara u kuhinji i pripravcima naših nonih” autorica Marice Buratović i Željane Škarpa, te 10. Zbornika susreta pjesnikinja otoka Hvara.