“Pathless way”, otvaranje izložbe slika Antonele Ševo

8.10.2020

UTORAK, 20. SIJEČNJA 2015. Antonela Ševo rođena je 5. ožujka 1994. u Splitu, gdje završava srednju Školu likovnih umjetnosti Split, iako je prethodno pohađala SSŠ […]

UTORAK, 20. SIJEČNJA 2015.

Antonela Ševo rođena je 5. ožujka 1994. u Splitu, gdje završava srednju Školu likovnih umjetnosti Split, iako je prethodno pohađala SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin. Trenutno je studentica Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, smjer Likovna kultura i likovna umjetnost, s prebivalištem u Segetu Donjem.
Inspiraciju pronalazi u duhovnosti, čovjekovoj podsvijesti, nadrealizmu i mitologiji.
Ova serija radova, prikazana na njenoj prvoj samostalnoj izložbi, objedinjena je pod nazivom “Pathless Way” i koncipirana na način da izazove produbljivanje svijesti pojedinca, onoliko koliko on to dopusti, ostavljanjem ega po strani.

“Mukotrpan je posao trgati jedan po jedan list sa stabla. Ako uništiš korijen, lišće i grane će uvenuti same od sebe.” – Ramana Maharshi