Meditacija – osobna evolucija

10.3.2021

PETAK, 11. TRAVNJA 2014. Predavanje u organizaciji Udruge Joga u svakodnevnom životu “Meditacija – osobna evolucija“. Predavač je Mahamandalešvar Svami Vivek Puri

PETAK, 11. TRAVNJA 2014.

Predavanje u organizaciji Udruge Joga u svakodnevnom životu “Meditacija – osobna evolucija“. Predavač je Mahamandalešvar Svami Vivek Puri