Mala čarobna čitaonica: Andrijana Grgičević Priča o svetom Jeri…

13.10.2020

Mala čarobna čitaonica: Priča o svetom Jeri ili kako će Dalmatinac kroz rajske dveri, priča književnice Andrijane Grgičević i ilustratora Marina Baučića Prvoga dana Mjeseca […]

Mala čarobna čitaonica: Priča o svetom Jeri ili kako će Dalmatinac kroz rajske dveri, priča književnice Andrijane Grgičević i ilustratora Marina Baučića

Prvoga dana Mjeseca hrvatske knjige književnica Andrijana Grgičević vas časti pričom o svetom Jeri.

 

Tko je bio sveti Jere? Gdje se nalazi grad Stridon? Voliš li se ti družiti s ljudima teškog karaktera ili sa svađalicama?

Dođi i poslušaj priču!