“Lastovski fumari”, izložba iz ciklusa “Kulturna baština Dalmacije”

29.12.2020

14. – 28. svibnja 2012. Lastovska kamena stambena kuća predstavlja vrlo osebujnu varijantu dalmatinske stambene arhitekture. Poseban i prepoznatljiv mediteranski ugođaj pored skalinade u staroj […]

14. – 28. svibnja 2012.

Lastovska kamena stambena kuća predstavlja vrlo osebujnu varijantu dalmatinske stambene arhitekture. Poseban i prepoznatljiv mediteranski ugođaj pored skalinade u staroj jezgri oko crkve, čine lastovski fumari (dimnjaci) neobična i zanimljiva izgleda. Oni su jedinstven arhitektonski izričaj 17. i 18. stoljeća, a tradicija izrade takvih originalnih oblika fumara postaje dijelom suvremenih graditeljskih običaja.