Klub čitatelja odjela Bol-Plokite: literatura za samopomoć (self-help literatura)

18.2.2021

PONEDJELJAK, 27. SVIBNJA 2013. Self – help literatura posljednjih godina vodeća je po čitanosti. U kriznim vremenima nije lako u svakodnevnom životu pronaći duhovnu stabilnost, […]

PONEDJELJAK, 27. SVIBNJA 2013.

Self – help literatura posljednjih godina vodeća je po čitanosti. U kriznim vremenima nije lako u svakodnevnom životu pronaći duhovnu stabilnost, biti zadovoljan i osjećati život smislenim. Ljudi se sve teže nose sa teškoćama i sve se teže mogu uklopiti u ovaj svijet. To je jedan od razloga zbog čega je literatura za samopomoć toliko popularna. Izgleda da je rad na sebi jedino što možemo učiniti da bismo se osjećali bolje. Razmatrat ćemo dobre i loše strane priručnika koji nas uče kako živjeti i nositi se s problemima.

Pozivamo članove Kluba i sve zainteresirane da nam se pridruže.

Voditelj Liljana Aviani, dipl. knjižničar