“Kao da me rodilo ovo more” predstavljanje zbirke poezije Mejreme Reuter

24.3.2021

ČETVRTAK, 23. LISTOPADA 2014. 18:00, velika dvorana Središnje knjižnice, Slobode 2 “Kao da me rodilo ovo more” predstavljanje zbirke poezije Mejreme Reuter

ČETVRTAK, 23. LISTOPADA 2014.

18:00, velika dvorana Središnje knjižnice, Slobode 2
“Kao da me rodilo ovo more” predstavljanje zbirke poezije Mejreme Reuter