“Kakva je sudbina sadašnjih i budućih umirovljenika“, tribina Sindikata umirovljenika Hrvatske

12.1.2021

Srijeda, 18 svibnja 2011. u 10:00 „Kakva je sudbina sadašnjih i budućih umirovljenika“ naziv je tribine Sindikata umirovljenika Hrvatske Uvodno izlaganje: mr.sc .Stjepan Krajačić, predsjednik SUH-a. […]

Srijeda, 18 svibnja 2011. u 10:00

„Kakva je sudbina sadašnjih i budućih umirovljenika“ naziv je tribine Sindikata umirovljenika Hrvatske
Uvodno izlaganje: mr.sc .Stjepan Krajačić, predsjednik SUH-a.