Javno predavanje u povodu Svjetskog dana hospicija (13. listopada)

22.1.2021

Petak, 12. listopada 2012. u 18h Splitska Udruga za hospicij i palijativnu skrb u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića organizira javno predavanje u povodu […]

Petak, 12. listopada 2012. u 18h

Splitska Udruga za hospicij i palijativnu skrb u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom Marka Marulića organizira javno predavanje u povodu svjetskog tjedna hospicija. Moto ovogodišnjeg Svjetskog dana palijative je: “Življenje do posljednjeg daha: palijativna skrb za stariju populaciju”.

Predavač doc. dr. sc. Marko Jukić održat će predavanje: Pomoć bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti.

Predavanje ima za cilj upoznati naše sugrađane sa svakodnevnim izazovima i potrebama s kojima se susreće osoba koja se nalazi u terminalnoj fazi bolesti, na skrbi svojoj obitelji, te podići svijest i razumijevanje potreba: medicinskih, socijalnih, praktičnih, emocionalnih – osoba koje žive život uvjetovan bolešću, kao i njihove obitelji.
Tijekom predavanja bit će prikazani i poneki primjeri iz svakodnevne prakse patronažne službe Doma zdravlja Split.