“Incognito”, otvaranje izložbe fotografija Jagode Mihanović Miličić

12.1.2021

Utorak, 17. svibnja 2011. u 19:00 Jagoda Mihanović Miličić rođena je 02. siječnja 1967. u Splitu gdje završava Umjetničku školu, smjer fotografije.

Utorak, 17. svibnja 2011. u 19:00

Jagoda Mihanović Miličić rođena je 02. siječnja 1967. u Splitu gdje završava Umjetničku školu, smjer fotografije.