Ilustrirana poezija za djecu

26.10.2020

26. srpnja – 08. kolovoza 2010. Izložba Ilustrirana poezija za djecu odabir je više od stotinu ilustracija poezije na različitim jezicima iz bogatog fonda Međunarodne dječje knjižnice […]

26. srpnja – 08. kolovoza 2010.

Izložba Ilustrirana poezija za djecu odabir je više od stotinu ilustracija poezije na različitim jezicima iz bogatog fonda Međunarodne dječje knjižnice u Münchenu.
Predstavlja izbor iz antologija, pjesničkih zbirki, slikovnica i drugih vrsta knjiga sa stihovima, tako da svako djelo predstavlja umjetničku cjelinu: jednu pjesmu odabranog pjesnika ilustrira jedna slika likovnog umjetnika.
     Predstavljene su  pjesme mnogih autora svjetske književnosti, brojnih klasika dječje književnosti, kao i modernih pjesnika u interpretaciji poznatih likovnih umjetnika ilustratora.

     Ilustrirane pjesme grupirane su u pet tematskih cjelina:

          Pjesme o prirodi
          Pjesme o osjećajima i razmišljanjima
          Igre riječima i nonsens
          Pjesme o vremenu
          Pjesme o svakodnevnici

     Međunarodna dječja knjižnica u Münchenu je osnovana 1949. godine, u periodu neposredno nakon Drugog svjetskog rata, prema zamisli Jelle Lepman, s ciljem da promiče mir i razumijevanje među ljudima.
Danas ova knjižnica ima najveću svjetsku zbirku literature za djecu i mladež, oko 580.000 knjiga na 130 jezika, 30.000 naslova literature o dječjoj knjizi i književnosti te 130 časopisa.
     Knjižnica je istraživački centar za stručnjake iz cijelog svijeta koji se bave djecom i knjigama. No, istovremeno to je i dječja knjižnica sa 25.000 knjiga na 13 svjetskih jezika koja organizira brojne programe za djecu, mlade i odrasle namijenjene poticanju čitanja.
Kroz seminare, radionice i izložbe,  knjižnica potiče i razvija međukulturalni dijalog stručnjaka, kao i dijalog pisaca i ilustratora s mladim čitateljima, promičući vrhunske umjetničke i pedagoške vrijednosti na području dječje knjige.
Promociji knjige i čitanja među djecom i mladima, kao i promociji najznačajnijih autora iz cijeloga svijeta služe putujuće izložbe koje ova knjižnica redovito priređuje.
Putujuća izložba Ilustrirana poezija za djecu gostovat će tijekom ovog ljeta u četiri velike hrvatske narodne knjižnice na obali Jadrana: u Šibeniku, Zadru, Splitu i Dubrovniku.