Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!

2.3.2021

PETAK, 14. VELJAČE 2014. “Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!”!”, akcija darivanja slikovnica i knjiga za hospitaliziranu djecu Međunarodni […]

PETAK, 14. VELJAČE 2014.

“Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!”!”, akcija darivanja slikovnica i knjiga za hospitaliziranu djecu

Međunarodni dan darivanja knjiga
Akcija darivanja slikovnica i knjiga za hospitaliziranu djecu
“Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!”