Čarolija stiha

11.11.2020

Srijeda, 18. ožujka 2009. 19:30 Umjetnička likovno-pjesnička kolonija “Vlaho Buhovac” organizira pjesničku večer “Čarolija stiha”. Sudjeluju: Sonja Papić, Ante Brčić, Nives Štambuk, Nataša Perkov, Tihomir Ravlić, Darija Batistić-Popadić, Maja Ivić, Neda Palošek i Lidija Leskur Glazbena pratnja na […]

Srijeda, 18. ožujka 2009. 19:30

Umjetnička likovno-pjesnička kolonija “Vlaho Buhovac” organizira pjesničku večer “Čarolija stiha”.

Sudjeluju: Sonja PapićAnte BrčićNives ŠtambukNataša PerkovTihomir RavlićDarija Batistić-PopadićMaja IvićNeda Palošek i Lidija Leskur

Glazbena pratnja na gitari: Antonija Škorput i Martin Andrijašević