“Boja nara”, edukativna projekcija filma Sergeja Paradžanova

15.2.2021

U ponedjeljak i petak (29. travnja i 3. svibnja 2013.) u Središnjoj knjižnici održat će se edukativne projekcije filmova Sergeja Paradžanova. U ponedjeljak je na […]

U ponedjeljak i petak (29. travnja i 3. svibnja 2013.) u Središnjoj knjižnici održat će se edukativne projekcije filmova Sergeja Paradžanova. U ponedjeljak je na repertoaru Sjene zaboravljenih predaka (1964.), a u petak Boja nara (1971.).
Među mnogim autorima na čije je stvaralaštvo posebno utjecao, od sovjetskih je suvremenika Tarkovski cijenio jedino Paradžanova. Jedinstveni značaj njegova djela sažima i Godardova izjava : “U hramu filma su slike, svjetlo i zbilja. U tome je svetištu Sergej Paradžanov bio vrhovni svećenik.”
Film Sjene zaboravljenih predaka je na armenskom jeziku s engleskim prijevodom, a Boja nara je na ukrajinskom jeziku s hrvatskim prijevodom.
Obje projekcije započinju u 18 sati, a edukativne bilješke za praćenje pojedinog filma mogu se uzeti na glavnom pultu prije početka projekcije.