6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade

23.3.2015

6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade “Dječja knjižnica i nematerijalna kulturna baština” Gradska knjižnica Marka Marulića Split organizira 6. okrugli […]

6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade “Dječja knjižnica i nematerijalna kulturna baština”

Gradska knjižnica Marka Marulića Split organizira 6. okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade, a odabrana tema je Dječja knjižnica i nematerijalna kulturna baština.
Okrugli stol održat će se u ponedjeljak, 4. svibnja 2015. godine u Središnjoj knjižnici GKMM-a u Splitu.
Rok za prijavu izlaganja je 22. ožujka 2015. godine.

———————————————————
Središnja knjižnica
Odjel za djecu i mlade
Slobode 2, SPLIT
Šesti okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade
Dječja knjižnica i nematerijalna kulturna baština.

Mjesto održavanja: Split, Središnja knjižnica, Ulica slobode 2
Vrijeme održavanja: ponedjeljak, 4. svibnja 2015.
Organizator: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Odjel za djecu i mlade

Odjel za djecu i mlade Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu već šestu godinu zaredom organizira okrugle stolove koji promišljaju o važnosti zastupljenosti kvalitetne građe vezane uz zavičajnost i baštinu u knjižničnim fondovima za djecu i mlade, i to na interdisciplinaran način. Važnost promicanja zavičajne i baštinske tematike u literaturi za djecu i mlade prepoznalo je i Ministarstvo kulture RH, koje je i ove godine financijski podržalo organizaciju okruglog stola. Osim zanimljivih izlaganja, prikazanih primjera dobre prakse, brojnih sudionika iz različitih područja aktivnosti, rezultat su okruglih stolova i njihovi zbornici, koji postaju vrijedan dio referentne građe svima koji se bave ovom tematikom.

Šesti okrugli stol o zavičajnosti u knjigama za djecu i mlade odvijat će se u znaku dviju tema lokalne i nacionalne važnosti.

Prva će tema biti posvećena nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvatske, s posebnim naglaskom na Splitsko-dalmatinsku županiju. Govorit ćemo o nematerijalnoj kulturnoj baštini općenito, njezinu očuvanju, prezentiranju u svrhu podizanja svijesti o važnosti očuvanja vlastitog nacionalnog identiteta, kao i o svim problemima vezanim uz realizaciju tih ciljeva kao što su baštinizacija ili proizvodnja baštine, nematerijalna baština i komodifikacija kulture. Dječje knjižnice svojim bogatim knjižničnim fondovima i programima (radionice, predavanja, tribine…) mogu znatno pomoći u odgoju i obrazovanju djece i mladih, u njihovu stjecanju znanja i razvijanju ljubavi prema kulturnoj baštini, stvaranju pozitivnog i odgovornog odnosa prema njoj i aktivnog sudjelovanja u njezinoj zaštiti i očuvanju.
Na knjižničarima je da potaknu bolju suradnju s drugim baštinskim ustanovama, udrugama i pojedincima na projektima u kojima bi se dio građe iz njihova fundusa na primjeren način obradio, prezentirao i preko knjižnice ponudio djeci i mladima. Jedna od važnijih zadaća bila bi digitalizacija određene građe iz tih fundusa, te potom njezina prezentacija preko web-stranica i društvenih mreža.

Druga tema odnosi se na prigodno obilježavanje 60. obljetnice osnivanja i djelovanja dječjih odjela GKMM-a, koji su tijekom minulih šest desetljeća svojim radom ostavili neizbrisiv trag u kulturi grada Splita. Njegujući baštinske teme, knjižničari u dječjim knjižnicama razmišljaju o tome kako što kvalitetnije povezati tri životno važne odrednice: prošlost, sadašnjost te graditi budućnost. O ovim preokupacijama bit će govora u pozvanim izlaganjima.

Ciljevi su ovog okruglog stola:
upoznavanje s popisom zaštićene hrvatske nematerijalne kulturne baštine
upoznavanje s kriterijima i mjerilima koji određuju što je nematerijalna kulturna baština
problematiziranje pojma baštinizacije ili proizvodnje baštine
problematiziranje odnosa nematerijalne kulturne baštine i komodifikacije kulture
upoznavanje s mogućnostima kako kod mladih razvijati i izgraditi svijest o vlastitom i nacionalnom identitetu vodeći brigu o nematerijalnoj kulturnoj baštini
pokazati primjere dobre prakse u knjižnicama i suradnje sa srodnim baštinskim i odgojno-obrazovnim ustanovama
osvijestiti i naglasiti potrebu za stvaranjem elektroničkih zbirki nematerijalne kulturne baštine RH u dječjim knjižnicama
istaknuti važnost dječjih knjižnica u ostvarivanju zadataka vezanih uz nematerijalnu kulturnu baštinu
obilježiti 60. godišnjicu rada splitskih dječjih knjižnica GKMM-a i istaknuti njihov doprinos u razvijanju svijesti kod djece i mladih o važnosti i potrebi čitanja, očuvanja i njegovanja materinskog jezika, očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine svoga zavičaja i svoje domovine, ali i šire zajednice ? Europe i svijeta u kojemu živimo
razgovarati o nematerijalnoj vrijednosti dječjih knjižnica kao i o njihovoj budućnosti
izgradnjom knjižničnih zbirki, organiziranjem raznovrsnih aktivnosti, povezivanjem s ostalim baštinskim i odgojno?obrazovnim ustanovama, okupljanjem svih uzrasta na zajedničkim kulturnim i obrazovnim projektima, dječje su knjižnice postale važna i prepoznatljiva kulturna, odgojna i obrazovna ustanova u gradu.

Šesti okrugli stol namijenjen je knjižničarima, školskim stručnim suradnicima, muzejskim radnicima, znanstvenicima, kao i svima onima koji se bave tematikom odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Rok za prijavu izlaganja je 22. ožujka 2015. godine. Povratnu informaciju o prijavi dostavit ćemo do 31. ožujka 2015. godine.

Prijava sudjelovanja s izlaganjem
Cjelokupna informacija o okruglom stolu bit će dostupna do 15. travnja 2015. godine na mrežnoj stranici GKMM-a i mrežnoj stranici HKD-a

Crtež: Nina Topić, Klapa
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11210