Pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica Marka Marulića Split uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Sukladno 17. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split. Na pristup informacijama u postupcima pred Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Gradska knjižnica Marka Marulića Split ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije, naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Odluka o određivanju službenika za informiranje 

OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama (.docx)

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA
Poštom:
Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Službenik za informiranje
Slobode 2
21000 Split

Elektroničkom poštom:
gkmm@gkmm.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: Grozdana Ribičić, viša knjižničarka

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE: Jelena Grgić, mag.iur.

Telefon: 021/685-012

Telefaks: 021/685-001

E-pošta: gkmm@gkmm.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00 sati

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće za 2023. godinu (.pdf)

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće za 2020. godinu (.pdf)

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće za 2019. godinu (.pdf)

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće za 2019. godinu (.csv)

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće za 2017. godinu (.pdf)

iTRANSPARENTNOST

Sukladno čl. 144. Zakona o proračunu objavljujemo informacije o trošenju
sredstava Gradske knjižnice Marka Marulića Split

https://transparentno.gkmm.otvorenigrad.hr