Za dobre vibre – čitaj libre

31.7.2023

Status Projekta:

U tijeku

Projektom „Za dobre vibre – čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046 Gradska knjižnica Marka Marulića uspostavlja bibliobusnu službu i participativnim aktivnostima razvija čitalačku pismenost

Naziv projekta: „Za dobre vibre – čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046

Korisnik projekta: Gradska knjižnica Marka Marulića Split

Projektni partner: Splitsko-dalmatinska županija

Kratki opis projekta:

Projektom „Za dobre vibre – čitaj libre“ UP.02.1.1.15.004 uspostaviti će se bibliobusna služba na području Splitsko-dalmatinske županije čime će se omogućiti pristup knjizi svima koji nemaju dostupne knjižnice na području svoje općine ili grada. Projektnim aktivnostima će se razviti čitalačka kultura i pismenost na području Splitsko-dalmatinske županije, te promicati i popularizirati čitalačka kultura sa naglaskom na ciljane skupine (osobe mlađe od 25 godina, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom) i doprinijeti povećanju njihove socijalne uključenosti.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je povećati dostupnost materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina. Aktivnosti projekta uključuju uspostavu bibliobusne službe, organizaciju participativnih radionica koje imaju umjetničku/kulturnu te edukativnu komponentu s ciljem poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija ciljanih skupina, kao i provedbu informativne kampanje za podizanje javne svijesti o važnosti čitanja.

Očekivani rezultati projekta:

– nabavljen bibliobus i osposobljena županijska bibliobusna služba u svrhu povećanja dostupnosti knjižnične građe te razvoja čitalačkih kompetencija stanovnika Splitsko-dalmatinske županije

– održana 31 participativna radionica za minimalno 194 pripadnika ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen (osobe s invaliditetom, osobe starije od 54 godine i osobe mlađe od 25 godina)

– provedena javna kampanja podizanja svijesti o važnosti čitanja

Ukupna vrijednost projekta: 3.938.232,95 kn

Iznos koji sufinancira EU (Europski socijalni fond): 3.347.498,01 kn

Sredstva iz državnog proračuna RH: 590.734,94 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16.09.2021. – 16.09.2023.

Kontakt osobe za više informacija:

Grozdana Ribičić

Ravnateljica GKMM

ravnateljica@gkmm.hr

+385 21 685 010

Petra Skelin Giljanović

Voditeljica projekta

projekti@gkmm.hr

+385 21 685 056

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.