Erasmus+ 2020./2021.

31.7.2023

Status Projekta:

Završeno

Gradska knjižnica Marka Marulića započela je s projektom Poboljšanje digitalnih kompetencija u obrazovanju odraslih unutar rada narodnih knjižnica. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu programa  Erasmus+, a pripada ključnoj aktivnosti obrazovanja odraslih (KA1). Započeo 1.6.2020. i traje do 30.11.2021. uključuje mobilnost i praćenje rada knjižnica u Danskoj i Finskoj.

Kao kulturne ustanove koje svojim korisnicima omogućavaju pristup informacijama, knjižnice su iznimno popularna mjesta za pripadnike različitih društvenih skupina te se s razlogom nazivaju “dnevnim boravkom” zajednice. Ovo se osobito odnosi na narodne knjižnice, koje su usmjerene prema svim slojevima društva, bez obzira na spol, dob, obrazovanje, ekonomski status i sl. Gradska knjižnica Marka Marulića središnja je i najveća narodna knjižnica Splitsko dalmatinske županije, čija je misija da kvalitetnom uslugom doprinosi kulturnom razvoju grada Splita te da omogući korisnicima stjecanje znanja i vještina u neformalnom okruženju. Činjenica da GKMM, osim Središnje knjižnice, u svojoj mreži broji još devet ogranaka ilustrira sliku velike ustanove u kojoj je nužno pratiti rastuće trendove na zadovoljstvo svojih korisnika, a sve to u svrhu pravdanja svoje uloge informacijsko-kulturnog središta lokalne zajednice. 

S obzirom na to da se u današnje vrijeme digitalna pismenost smatra primarnom vještinom 21. stoljeća i da je obavezna kvalifikacija za svaki posao, iznimno je važno da se njeguje njeno razvijanje među knjižničnim korisnicima, a osobito među osobama treće životne dobi, koje se smatraju najugroženijom skupinom pogođenom tehnološkim razvitkom. Razvijanje digitalne pismenosti kod korisnika u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, najviše se do sada provodilo kroz tečaj “Informatika za umirovljenike”, gdje se osobe starije životne dobi podučavalo osnovama korištenja računala. Veliki interes i uspjeh ovog tečaja motivirala je osoblje Knjižnice na unapređenje postojećih i razvoj nekih novih usluga s kojima naši korisnici dosad nisu bili upoznati, kao što su posudba e-knjiga, korištenje 3D printera i sl. Neke od ovih usluga već su uzele maha u razvijenim europskim zemljama, osobito skandinavskim, koje se redovito spominju kao primjeri dobre prakse.

Kako bi ostvarili svoje ciljeve te korisnicima osigurali što raznovrsnije i bogatije sadržaje, u planu je implementacija skandinavske metode digitalne transformacije u cjeloživotno obrazovanje naših djelatnika i korisnika. No, za uspješnu realizaciju navedenih ciljeva, nedostaje nam radni kadar sa znanjem u korištenju novih tehnologija, kao što su ranije spomenuti 3D printeri te e-knjige i micro računala, a koje nisu stekli u formalnom obrazovanju knjižničara.

Usavršavanjem u području uporabe novih tehnologija knjižničari će u budućnosti moći lakše odgovoriti na složene potrebe i zahtjeve zajednice, što uključuje i edukaciju njenih članova o njihovoj upotrebi. Iako je ovaj projekt mobilnosti usmjeren na korisnike Knjižnice, njegov primarni cilj uključuje obrazovanje djelatnika Gradske knjižnice Marka Marulića na području tehnoloških inovacija i noviteta te diseminacije stečenih znanja unutar ustanove, a sve to u svrhu poboljšanja rada za krajnje korisnike. 

Neupućeni u rad narodnih knjižnica bi rekli da je poznavanje rada 3D printera, micro:bit računala i e-knjiga napredno znanje korištenja novih tehnologija, međutim u kontekstu današnjih knjižnica i suvremenih knjižničara, ono je osnovno znanje potrebno za uspješan rad i odgovaranje na potrebe korisnika modernog društva današnjice.

Za vođenje planiranog projekta oformljen je tim od četiri osobe unutar organizacije koje su zainteresirane za mobilnost i odlazak na usavršavanje, a koje su prethodno istražile sve mogućnosti stručnog usavršavanja na području tehnoloških inovacija unutar knjižničnog poslovanja. Odluka o usmjeravanju na skandinavske zemlje naslanja se na naš europski razvojni plan te potrebe i želje o učenju od najboljih u okviru naše struke. Odabrane knjižnice su po uspjehu na vodećim mjestima europskog knjižničarstva, zbog čega smatramo da su najbolji izvor informacija ključnih za realizaciju naših ciljeva.

Očekuje se da će mobilnost unaprijediti naš profesionalni i osobni razvoj te da ćemo učenjem od drugih asimilirati nova znanja i vještine, koja ćemo kasnije moći prenijeti kolegama i lokalnoj zajednici, a sve to u svrhu poboljšanja rada naše ustanove i unapređenja knjižnične struke. Smatramo da se participacijom aktivnog građanstva u europskim projektima mobilnosti i stručnog usavršavanja njeguje internacionalizacija, interkulturalna komunikacija i socijalna kohezija te da će osobni razvoj pojedinca na kraju mobilnosti biti obogaćen novim iskustvima, vrijednostima, poznanstvima i suradnjama. Realizacijom ove mobilnosti, Knjižnica će povećati svoju vidljivost u međunarodnoj i lokalnoj zajednici, što će zauzvrat dovesti do povećanja broja korisnika. Osim povećanja vidljivosti ustanove, mobilnost bi omogućila stvaranje novih kontakata za razvoj i daljnje organiziranje i provođenje međunarodnih projekata.