Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 103/2021)
Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
Standard za digitalne knjižnice  (NN 103/2021)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/0890/10)