Pravilnici

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (107/2021)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/03)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o upravljanju dokumentarim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)
Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (47/199656/2001)