Predavanje „Dalmatinska etnomuzikologija”

Za mlade Za odrasle Knjižnica Dalmatina Predavanje

Dodaj u kalendar

14.3.2024

Početak

17:00

Lokacija

Naglasak ovih predavanja je tradicionalna sakralna glazba u Dalmaciji, njezin razvoj do modernih vremena, kao i običaji i liturgije za koje se vežu

Pozivamo Vas na predavanja u knjižnicu Dalmatinu koji će održati predavači s Umjetničke akademije s temama vezanim za dalmatinsku etnomuzikologiju.

Predavanje će održati:

  • dr. sc. Maja Milošević Carić, poslijedoktorandica na UMAS-u: „Procesija Za križen na otoku Hvaru: povijesni i suvremeni aspekti obreda”
  • ⁠univ. spec. mus. Mirko Jankov, asistent na UMAS-u: „Iz glazbene riznice Dalmacije: pregled pučkoga crkvenog (glagoljaškog) pjevanja u vremenu i prostoru”

U glazbenom programu će sudjelovati klapa Dežgracija.