Izložba Martina Zalara „Nanosi boje”

Za odrasle izložba

Dodaj u kalendar

18.3.2024 - 6.4.2024

Samostalna likovna izložba „Nanosi boje“ uključuje portrete, pejsaže i druge teme i motive…

Naslov izložbe inspiriran je slojevima suvremenih zbivanja kojima sam bio svjedokom, od tekstonskih poremećaja do lomova koji se odvijaju u tišini ljudske duše. Nijanse i perspektive su unutar nas, a bojom, tj. izraženim koloritom ih iznosim na platno. Istodobno, želim nanosima boje iskazati i koliko užitka i zabave nalazim u likovnom stvaranju, u različitim pristupima temama, različitim tehnikama (uljane boje, akril, flomaster, sprej, digitalno slikarstvo) od kojih su neke ponekad zastupljene na istoj slici. Karakteri portreta i prikazi
njihove osjećajnosti na tragu su mojih naklonosti prema ekspresionističkim viđenjima stvarnosti, ali smještenih u suvremeno doba. Kontrastiranje tehnika način je i iskazivanja naklonosti prema street artu, stripovima i klasičnoj umjetnosti.


Martin Zalar rođen je u Zagrebu, 2. lipnja 1995. gdje je završio Školu primijenjene umjetnosti i dizajna (smjer slikarski dizajner).Nakon mature upisao je Likovnu kulturu i likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Splitu. Dvije godine poslije nastavio je studirati na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao preddiplomski sveučilišni Studij likovne kulture na Nastavničkom odsjeku (2020.). Na istome odsjeku upisao je diplomski sveučilišni studij. Tijekom studija pohađao je ljetni tečaj u Klesarskoj školi Pučišća na Braču i tamo izradio skulpturu u bračkom kamenu. Osim slikarstva bavi se stripom, ilustrira udžbenike i stručnu literaturu, beletristiku za djecu i mlade, oslikava scenografiju i plakate za kazališne predstave. Od 2022. g. član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.