Dođi da ti pričam: „Knjiga koja se nije dala čitati”

Za djecu Čitanje djeci

Dodaj u kalendar

13.3.2024

Početak

18:00

Radi se o knjizi koja je činila sve što
je u njenoj moći da ju drugi nebi mogli čitati.

Riječi se u njoj mijenjaju, knjiga se zatvara i iz čista mira u njoj se pojavi –
krokodil! Dođite, čitamo vam knjigu koju je nemoguće pročitati!”