Dođi da ti pričam: čitamo priču „Miš lavljeg srca”

Za djecu Čitanje djeci

Dodaj u kalendar

28.2.2024

Početak

18:00

Priča o mišu koji je pomislio da će postati velik i važan tako da nauči rikati kao lav.

No ne moraš biti krupan i hrabar da pronađeš vlastiti glas. Na svom putu miš je otkrio da čak i najsitniji stvor može imati lavlje srce.