UTORKOM S BIJELIM KRUGOM u GKMM Split

25.6.2020

Projekt Centar za pomoć i podršku Split Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske provodi niz projekata koji imaju za cilj  osigurati što sveobuhvatniju pomoć i […]

Projekt Centar za pomoć i podršku Split

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske provodi niz projekata koji imaju za cilj  osigurati što sveobuhvatniju pomoć i podršku žrtvama.  Osim redovnih aktivnosti Udruge kao što su primarna pravna pomoć i psihosocijalna podrška, u sklopu projekta Centar za pomoć i podršku Split financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi se i niz drugih aktivnosti.

Poticanje građanskog aktivizma nešto je što je prisutno u svakom našem projektu. Angažiranje volontera kako bi osigurali što dulju vremensku dostupnost besplatne SOS linije za žrtve (0800 63 29)  jedna je od takvih aktivnosti. Drago nam je svjedočiti želji za pomaganjem osobama u potrebi, i to od strane, uglavnom, mladih ljudi, studenata Pravnog fakulteta ili humanističkih znanosti, ali i drugih koji svojim iskustvom i stručnim radom daju svoj pomagački doprinos.

Ono što se pokazalo korisno, osim savjetovanja face-to-face, grupe su podrške, odnosno radionice osnaživanja za žrtve nasilja u obitelji. Žrtve izrazito pozitivno reagiraju na grupni rad gdje, osim samima sebi, pomažu i jedni drugima. Razgovor, savjeti i podrška među ljudima koji se nalaze u sličnoj životnoj situaciji lakše nailaze na plodno tlo i donose višestruke koristi za sve sudionike. Ono što prati svaki naš projekt, pa i ovaj, osvještavanje je problema nasilja u društvu i zagovaranje prava žrtava, bez obzira na spol i dob i vrstu nasilja. Na taj način želimo utjecati na bolji status žrtava i drugih ranjivih skupina, a time i doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu.