Izložba Petra Radovića, Putopis cetinskog akvarela – vodom do slike

18.3.2022

Vlastito sabiranje impresija inspiriranih motivima zavičajnog krajolika autor je pretočio u seriju akvarela nastalih od zime do ljeta 2021. godine. U tijeku stvaranja prolazi istraživački […]

Vlastito sabiranje impresija inspiriranih motivima zavičajnog krajolika autor je pretočio u seriju akvarela nastalih od zime do ljeta 2021. godine. U tijeku stvaranja prolazi istraživački proces – objektivno promatra različite motive u prirodi, a zatim subjektivnim impulsom artikulira i iskazuje osobne impresije, ostvarujući djela kolorističkim senzibilitetom s vrlo suptilnim tonskim mijenama bez prethodnog crteža kojima stvara posebnu atmosferu na slikama. Autor će samozatajno kazati kako ga je rad u ilustratorskom dijelu pripreme muzejskog postava inspirirao na svojevrstan hommage svom zavičaju te su nastali akvareli fluidna i intimna interpretacija njegovoga slikarskog doživljaja cetinskog krajolika. Pristupom ovoj likovnoj temi autor interpretira određene sadržajne segmente prirode u akvarelnoj izvedbi koristeći apstraktne elemente, stvara kompozicijski harmonične cjeline, doživljaj ljepote nedirnute prirode, ukroćene prirode, i djela u pejzažu u kojima je vidljivo čovjekovo prisustvo (Kameno selo, 2021.). Kod vizualne percepcije nedirnute prirode kolorističke vrijednosti transparentnih tonova vodenih boja razlijevaju se na bijeloj, zrnatoj i hrapavoj teksturi papira, voda metaforički rastapa pigment, stvarajući akvarel netaknute prirode u kojemu se svi oblici rastvaraju iskazujući neposredan autorov doživljaj (Izlet u planine, 2021., Riječno dno, 2021.).

Kod djela u kojima stvara ukroćenu i obuzdanu prirodu prikazuje definirane slojeve zemlje kao akcente, bez razlijevanja, s jasnijim potezima kista i lazurnim nizanjem tonova boja koje nisu prepuštene same sebi nego su usmjerene i jasno određene (Sinjsko polje, 2021.). Transparentnosti teksture pejzaža kao idiličnog prizora bogate, široke pitome doline pridonose boje koje stvaraju slojevitost samog likovnog sadržaja samotnih osunčanih polja u prednjem planu, obrisa planina i plavičastih oblaka iznad horizonta. Modus slikanja krajolika razotkriva sigurne poteze kista ispunjavajući kompoziciju slika lirski i skladno mirnom i uravnoteženom atmosferom s ritmično raspoređenim tonovima. Skalom boja od izražajno zagasitih tonova, duboko modre, tamnosive, zelene, do izmjene nijansi u plavičastim, blijedozelenim, zelenkastim, okerastim, žućkastim, sivoplavim, sivoljubičastim i svjetlosivim tonovima autor ističe prozirnost te stvara koloristički ritam boja koje se preklapaju i isprepleću s bjelinama. Akvareli obavijeni tim poetskim koloritom suptilno donose atmosferu prirodnosti apstraktnih formi koje uspješno dočaravaju fluidnost svjetla i nestvarnost vode. S obzirom na zahtjevnost i transparentnost tehnike akvarela, Petar Radović, čini se, gradi svoj slikarski rukopis ozbiljno, mirno, s lakoćom stvarajući djela puna lirske izražajnosti.

Njegovi akvareli nedvojbeno će kod zainteresiranog promatrača izazvati subjektivan estetski doživljaj ljepote idiličnog, pastoralnog krajolika s kolorističkim rasponom tonaliteta, a samog slikara će okarakterizirati kao pejzažnog liričara koji slikarskim pristupom donosi poetičnu impresiju svog zavičaja.

 

ŽIVOTOPIS

Petar Radović rođen je 9. srpnja 1987. u Sinju. Osnovnu školu završio u Sinju, a srednju Školu

likovnih umjetnosti – smjer slikarstvo u Splitu. Godine 2006. upisuje Umjetničku akademiju u Splitu, Odjel za likovne umjetnosti, Odsjek za konzervaciju-restauraciju, specijalističko usmjerenje, konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva. Diplomirao je 2012. godine.

Živi i radi u Sinju.

 

GRUPNE IZLOŽBE

2013. Izložba Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS), Stara gradska vijećnica, Split

2017. Izložba Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS), Stara gradska vijećnica, Split