Splitski listovi 20. stoljeća

Po svemu sudeći današnji Splićani pojma nemaju da je od 1900. do 1941. u Splitu izlazilo preko 150 raznih listova. Posluživši se Građom za bibliografiju splitske periodike koju je objavio H. Morović (1968.) sačinio sam pregled dnevnika, tjednika, polumjesečnika, mjesečnika i ostalih prigodnih izdanja.
Od dnevnih novina najdugovječnije je bilo Novo doba (1918-1941)

Od ostalih dnevnika spomenimo:
Naše jedinstvo (1905-1918), Velebit (1908), Jadran (1919-1929), Zastava (1919-1931), Oslobogjenje (1919-1920), Narod (1919), Život (1919-1925), Hrvatska riječ (1924), Jadranska pošta (1925-1934), Jadranski dnevnik (1934-1938), Primorska pošta (1935), Hrvatski glasnik (1938-1940).

Od tjednika:
Sloboda (1905-1914), Puk (1907-1909), Pučka sloboda (1907-1914), Primorski glas (1908), Štrajkaš (1908), Glas maloga puka (1908-1910), Hrvatska država (1910-1911), Sloboda brzojavni glasnik (1912), Crveni barjak (1912), Napred (1913), Zastava (1914/1919), Glasnik (1914) Dalmatinski glasnik (1918), Zora (1918-1919), Radničke novine (1918-1919), Golub (1919-1924), Vrabac (1919) Težačke novine (1919-1923), Težačka sloga (1919-1926), Grom (1920), Novi list (1920-1922), Jadranski Merkur (1920), Jadranski sport (1920-1923), Nezavisne novine (1921), Hrvatska riječ (1921), Sloboda (1921), Primorski glasnik (1921-1923), Naša zemlja(1921-1923), Glas bankovnih činovnika (1921-1922), Jadranski Lloyd (1922), Narod (1922-1924), Cetinska sloga (1923), Male novine (1923-1924), Država (1924-1939), Ricinus (1925), Privrednička riječ (1928-1932), Križ na Jadranu (1931-1935), Novo doba za djecu (1935-1941), Katolička riječ (1935-1941)Radnik (1935), Jugoslovenska riječ (1935-1936), Glas mira (1936-1937), Jadranski Lloyd (1938-1940), Novi dani (1938), Sportski list (1939), Glas primorja (1939-1940), Narodni list (1939-1941), Dom i svijet (1939-1941) Dalmatinska Hrvatska (1941).

Od polumjesečnika:
Željeznica (1901), Dan (1903-1918), Pobeda (1921), Naša riječ (1922-1923), Vojni invalid (1922), Obrtnički vjesnik (1923-1924), Pučki list (1924-1929/ 1930-1936), Pregled (1925), Naše selo (1926), Radničko pravo (1927), Radnički odjek (1928), Zov sa Jadrana (1932- 1940), Pokret jugoslavenskih nacionalista (1933), Sloboda (1934), Domovina (1935), Glas mira (1936-1937), Vihor (1937-1941), Pokret hrvatske narodne mladice (1940).

K tome valja dodati desetke mjesečnika i drugih prigodnih izdanja:
Ustaša (1910), Letak (povremeno 1910-1911-1918), Muškardin (1910. jedan broj!), Štipavac (1911), Izborni letak SDS (1911) Glasnik (1914), Duje Grintavac (1914), Bolletino delle ultime notizie (1914-1915), Pokret(1917), Žica (1919), Rusija (1919), Obad (1919- povremeno do 1923), Električne stranice (1920), Težački život (1920), Borba (1920), Renesansa, (1921), Mošun (1921), Rešeto (1921), Snopić (1922), Marun-Kestenj (1922-1923), Republikanski golubić (1923), To su moji posli (1923), Dalmatinski glasnik (1923), Stanar (1923), Obrtnički vijesnik (1923) Na (1923-1924), Hrvatska svijest (1923), Zemljoradnički borac (1923), Splitski sport (1924), Narodna država (1924), Vjesnik hrvatskoga katoličkoga narodnoga saveza u Splitu (1924), Razgovor naroda jugoslovenskoga (1925-1926), Zemljoradnička sloga (1926-1927), Splitski krnjeval (1927), Čuvita (1928),Football (1929), Kazalište (1929), Majka Božja (1931), Peckalo (1932), Bohemska noć (1933), Dječje novine (1933), Novi glas (1934), Vjesnik (1934), Jugoslovenski glas Splita (1935), Primorski vinogradar (1936), Naša riječ (1936), Old boys (1936), Duje brbljavac (1937), Grintavac (1937), Roma-Hajduk (1937), Stanar (1938), Hrvatski pomorac (1938), Primorski zadrugar (1938), Napred (1939), Za slobodu i stare pravice (1939).

Posebno izdvajam listove koji su u naslovu isticali pridjev “hrvatski”:
Hrvatska država (1910) Organ za prosvjetno, gospodarsko i političko osvješćenje naroda. Vlasnik, izdavač i odg. ur. Frano Ženko Donadini.
Hrvatska riječ (1921) Glasilo Seljačke hrvatske stranke u Dalmaciji, vlasnik Seljačka hrvatska stranka, odg. ur. Slavko R. Bačinić.
Hrvatska svijest (1923) Glasilo hrvatskoga naroda, vlasnik i odg. ur. prof. Frano Slavić
Hrvatski narod (1924) Vlasnik Konzorcij “Hrvatski narod”, odg. ur. Tomislav Novak. (Nastavak nekadanjeg lista Narod)
Hrvatska riječ (1924) Glasilo Dalmatinskih Hrvata, odg. ur. Vlaho Raić. (Sudskom odlukom jedno je vrijeme bilo prekinuto izlaženje, zamijenila ga Hrvatska sloga)
Hrvatska sloga (1924) Glasilo Dalmatinskih Hrvata, odg. ur. Jakša Bužančić. (Izlazi umjesto zaplijenjene Hrvatske) riječi!)
Vjesnik hrvatskoga katoličkoga narodnoga saveza u Splitu (1924)
Hrvatski glasnik (1938) Izdavači: Paško Kaliterna i dr. Josip Berković, odg. ur. Ljubomir Budanko.
Hrvatski pomorac (1938) Vlasnik Stručni savez pomoraca, odg. ur. Marko Smoljan
Pokret hrvatske narodne mladice (1940) odg. ur. Ćiril Ružić
Dalmatinska Hrvatska (1941), izdavač i vlasnik Gradska organizacija HSS Split, gl. i odg. ur. prof. Veljko Poduje.

Slobodno izdavanje tiskovina naprasno je prekinuo Drugi svjetski rat. U poslijeratnoj Jugoslaviji punih 45 godina (od 1945. do 1990.) mogle su se tiskati isključivo “jednoumne” državne dnevne novine. Tako su i Split i Dalmacija bili spali na jedan jedini dnevni list: Slobodnu Dalmaciju. Iznenađuje i zabrinjava da danas, čak dvadeset godina nakon osnutka samostalne Hrvatske Države, ta ista tiskovina predstavlja jedino “novinsko javno mnijenje” grada pod Marjanom!? Jer, poznato je da se u demokratskom pluralističkom društvu ne može i ne smije trpjeti ničiji medijski monopol! Po suvremenim demokratskim mjerilima, u gradu veličine Splita i pokrajini poput Dalmacije trebalo bi da uz ostale publikacije izlaze još 2-3 nezavisna dnevna lista. U protivnom informiranost građana može biti ozbiljno ugrožena, budući da im se nameće svjetonazor jedne jedine novine!

(odlomak članka)