Iz prepiske Grgura Bučića i Ernsta Haeckela

Grgur Bučić, Hvaranin (1829 – 1911) hrvatski je prirodoslovac i arheolog amater. Kratko je studirao pravno–političke znanosti u Beču i Padovi te matematiku s fizikom u Beču. Zaposlio se kao poštanski činovnik u telegrafskom uredu u Hvaru gdje je 1858. godine osnovao mareometarsku i meteorološku postaju koju je vodio 40 godina. Objavljivao je članke o meteorološkim, oceanografskim i fenološkim pojavama. Bavio se i klimatologijom, paleontologijom, mineralogijom i arheologijom. Iako samouk, za svoj veoma plodan istraživački rad Grgur Bučić je dobio veliko priznanje u znanstvenom svijetu. Za pokuse s uzgojem spužvi dobio je svjetsko priznanje kad je njegovim imenom nazvano sedam novih vrsta spužava, račića i riba. Na izložbi u Gracu 1870. proglašen je znanstvenikom, a zatim je u Beču 1871. godine dobio visoka odličja i nagrade za izložene primjerke spužava koje je uzgojio na umjetan način. Napose, Prirodoslovno društvo iz Pariza dodijelilo mu je počasnu diplomu, a sveučilište u Grazu mu 1876. dodjeljuje počasni doktorat, tj. izabran je za doktora filozofije h.c. tamošnjeg sveučilišta.

U obje enciklopedije Leksikografskog zavoda, navedeni su samo šturi podaci o Bučiću. Nigdje ni riječi, da je prvi u svijetu uspio umjetno uzgojiti spužvu sljedeći ideju njemačkog zoologa Eduarda Oscara Schmidta (1823-1886) te da je najtješnje surađivao i prijateljevao s Ernstom Haeckelom (1871 – 1919), njemačkim filozofom, profesorom zoologije na Sveučilištu u Jeni, istaknutim Darwinovim sljedbenikom koji je 1871. godine boravio u Hvaru. U svojoj knjizi Kunst Formen der Natur (Leipzig, Wien 1899.) Haeckel piše vlastoručnu posvetu svomvisokopoštovanom prijatelju Grguru Bučiću. O njihovoj znanstvenoj suradnji i prijateljskim odnosima svjedoči i bogata korespondencija sačuvana u privatnom arhivu Zdravka Zlatara Jovina.
Ovo je izvanredna prilika da na svijetlost dana iznesemo pisma Ernesta Haeckela, prijatelju Grguru Bučiću:

rukopis

rukopis

Dragi prijatelju Buccichu!
Jena, 13 V. 1883.

Jučer je stigla u punom redu Vaša lijepa bačvica s prošekom, ne mogu dalje oklijevati a da Vam ne zahvalim od cijeloga srca, na vašem prijateljskom daru, kada ću uživati, pijući ovo plemenito vino, uvijek ću se sjetiti onoga tko mi ga je tako ljubazno poklonio i piti ću na Vaše zdravlje ka i na zdravlje Vaše plemenite obitelji! Ako znate, kako bih Vam mogao pokazati svoju zahvalnost, molim Vas da mi otvoreno javite svoje želje!
Uvijek se nadam da ću tokom idućih godina moći još jednom putovati do Hvara, da oživim te drage uspomene iz 1871. godine.
Sada je Oscar Hartwig ovdje profesor anatomije, a R. Hartwig sada odlazi kao profesor zoologije iz Koenigsberga u Bonn. Oba su još neoženjeni, inače su dobro.
Ja radim još uvijek na onom opsežnom djelu Challengen sa 130 tabela (ilustracija), to će me stajati još nekoliko godina rada.
S prijateljskim pozdravima Vama, vašoj obitelji i padre Bueno Graziu i opetovanim zahvalama, vaš vjerni, odani Ernest Haeckel.

P. S.
Prema Vašem savjetu, ostavit ću vino još nekoliko mjeseci u bačvi. Ako u idućim godinama bude jedna posebna dobra godina za vino, biti ću vam zahvalan, ako mi nabavite jednu bačvu prošeka, ali samo da je kupim! Nikako neću primiti još poklona!
E. H.

Prevedeno u Hvaru, 8. ožujka 1957.