GERMANO MITROVIĆ (1940.-1995.)

Istaknuti arhitekt i prostorni planer Germano (Đermano) Mitrović rođen je 19. ožujka 1940. u Splitu. Ljubav prema arhitekturi razvio je uz svog ujaka, znamenitoga splitskog arhitekta i športskog djelatnika Marka Markovinu (1904.-1985.). Srednju tehničku školu – arhitektonski smjer završio je u Splitu. Arhitekturu je studirao u Ljubljani na AGG fakultetu, gdje je diplomirao 1965., u klasi prof. Edvarda Ravnikara (1907.-1993.). Na FAGG-u u Zagrebu je pohađao magistarski studij urbanizma.

                                          

                                                                                      Sl. 1. Germano Mitrović (Arhiv obitelji Mitrović)

 

            Čitav radni vijek, gotovo punih trideset godina, radio je kao odgovorni planer-projektant u Urbanističkom zavodu Dalmacije.

            Kao jedan od vodećih splitskih urbanista tog vremena, Mitrović je sudjelovao na brojnim arhitektonsko-urbanističkim natječajima, na kojima je često bio nagrađivan. U autorskom timu s Draženom Grgurevićem, Tomicom Kozmarom, Nikolom Lušićem (1937.-2004.), Fjodorom Mudnićem i Vinkom Uhlikom, sudjelovao je na javnom natječaju urbanističko-pejzažnog rješenja Marjana. Njihovo je rješenje dobilo prvu nagradu te su upravo zahvaljujući tom radu, 1969., Mitrović i suradnici dobili Nagradu grada Splita za nauku i kulturu.

                                          

                                        Sl. 2. Nikola Lušić, Dražen Grgurević, Vinko Uhlik, Germano Mitrović i Fjodor Mudnić (Arhiv obitelji Mitrović)

 

            Projektirao je kaskadne objekte na Mejama u Splitu („Kaskade“ – stanovanje budućnosti), trasu i ulazne portale marjanskog tunela u Splitu, ljetnu binu i dječji grad na Marjanu te brojne druge građevine u Splitu, ali i diljem Dalmacije.

                                          

                           Sl. 3. Kaskadni stambeni kompleks izgrađen prema projektu dipl. ing. arh. Germana Mitrovića (Fotodokumentacija URBS-a)

 

            Autor je više članaka na temu urbanizma te raznih provedbenih urbanističkih planova (Križine, Marjan, Ploče, Pučišća, usjek pruge i dr.). Promišljanja o urbanističkom uređenju Splita bila su njegova trajna preokupacija.

            Bio je član DAS-a te član predsjedništva Društva „Marjan“.

            Germano Mitrović (Braco, Cane) bio je prisutan i u amaterskom športskom životu rodnoga grada (jedrenje, nogomet, ragbi), kao i u likovnom stvaralaštvu, crtajući prvenstveno ženske aktove. Neki od tih crteža posthumno su mu objavljeni u 9. i 10. broju časopisa za književnost i kulturu studenata Filozofskog fakulteta u Splitu „The Split Mind“.

                                          

                                                           Sl. 4. Germano Mitrović „Akt I“ (Zbirka obitelji Mitrović – Snimio: Ivan Bošković)

                                                                               

                                                              Sl. 5. Germano Mitrović „Akt II“ (Zbirka obitelji Tadej – Snimio: Ivan Bošković)

 

Umro je u Splitu 4. studenoga 1995. godine.

 

Napisao: Ivan Bošković

prema podatcima dobivenima od obitelji i rodbine pok. G. Mitrovića

te arhivskoj građi pohranjenoj u Zakladi „Karlo Grenc“ – Split

Lektorirale: Kate Bošković i Iva Markulin