ČAKAVSKA RIČ – M.B. Dobrila: JESAN /JESAM

                                                                                                                

 

JESAN

 

Ščipjen riči

jušto ka reč

mislin

misal se vaja dubje

pini joli čini mot

 su žejon za znat

vataju se konti

buket cviča cvita vonjon

opojnin teškin

mirin valere

čaje pisnik oti reč sni

rič rečena su lapišon

čini se ka nikako malešna

brez puno za itat se

bona

bižat o se

zakrije ča si

ma tija ulivo oli udesno

zanavik tote zanavik kako je zanavik jovo

zanavik takoc joliti bokun o čovika

meknit se kroza kvadar iz kvadra

dešpet  purgatorje

takat morbin o možjani

uvatit dil o me skroza me

u manje o malo

najposli unca o vrimena

ritornaje blišči

bati žeđ dišturb minja vrime brime

kojo san ja

kroza ponistru koji san

kroza otu di bižingajen u šakreto

tresen se o tega ča me čapa

i joni ča viridu ča san

jubin tega čovika

lipost o đavla

rukon pipan za nas

lonit se rotu

pušen na ladno

duša ka na vrj krešte o vala

biži ka reful kroza bužu

zdrija drče

joče jubavi mirakul

brez taknit dreto

ča jeman

 ni to ča van se čini

falijete od punta

 

ondar ni ni važno ka bit

ali ka bit se dura

barenko ja jesan

 

 

 

 

 

JESAM

 

Pišem

isto je što izustiti

razmišljam

misao se valja produbljuje

pjeni ili stvara

težnje za spoznajom

raspreda niti

kitica cvjeta miomirisom

opojnim teškim

nazirem valere

pjesnik sni

riječ izgovorena perom

doima se neznatna nestvarna

dopustite

zazor od sebe sama

zatomljuje štono jesi

na ovaj ili onaj način

svenazočan svejest sveovo

sveisto ili sveudilj čovjek

susret kroz sliku iz slike

inat jasne sjene

dodirnuta poruka uma

prepoznaj u meni kroz mene

u trenu kraćem od treptaja

samo vrijeme uobličuje sjaj oka

podaruje žeđ nemir tik sudbe

koja titra mene

kroz prozor koji jesam

kroz koji se obzirem za onim

trnem od refleksa odraza

koji nazire moja snoviđenja

ljubim čovjeka

draž đavola

ruka traži oslonac smjerokaz

dah se ledi

duša opstaje talasa

prodire kroz obzor ostakljenje

klizi niz suzna okna

prebire drhtulji

traži snubljenje iluziju

ne dodiruje istinski

što dajem

više je privid sebe

jalov izbor

 

kadikad je svejedno kako biti

ali biti se mora

ja jesam