Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu utemeljena je 2002. godine kao lokalna povijesna zbirka o gradu i njegovim stanovnicima. Prikuplja, obrađuje, trajno čuva, popularizira i javnosti predstavlja zavičajnu građu. Početni fond Zbirke sačinjavala je građa s tematikom šireg zavičaja – Dalmacije koja se prikupljala i čuvala u knjižnici od njenog osnutka sredinom 20. stoljeća. Tijekom vremena profilirala se u lokalnu zbirku čiji sadržaj govori o nastanku Splita, njegovim prirodnim osobinama, geografskim obilježjima, demografskim i gospodarskim promjenama, povijesnom i kulturnom razvoju.

Spalatina danas posjeduje bogat i raznovrstan fond od 9 000 jedinica građe i jedinstvenu kolekciju kulturno-umjetničkog naslijeđa, pisanu, grafičku, kartografsku građu, audio-vizualne i notne zapise te brojne artefakte datirane do 1945. godine. Umjetnička galerija Zbirke bogata je darovanim slikama i radovima splitskih likovnih umjetnika kao i brojnim dokumentima, fotografijama, rukotvorinama i uporabnim predmetima koji potječu iz obiteljskih ostavština.

Na mrežnim stranicama Knjižnice sve je prisutnija digitalizirana i elektronička građa, koja i široj javnosti omogućuje uvid u fond Spalatine. Tekstovi uglednih suradnika o poznatim Splićanima, tradiciji, običajima,  društvenoj i kulturnoj povijesti grada dostupni su u virtualnim edicijama Kaleidoskop i Splitski spomenar.

U posljednjih desetak godina fond Spalatine obogaćen je rukopisnim ostavštinama manje poznatih splitskih autora u kojima su sadržani autentični zapisi o Splitu. U njima na neponovljiv način pisci osvjetljavaju društvenu i političku prošlost, život pojedinih slojeva stanovništva te svakodnevicu starog Split. Većina tekstova pisana je  splitskim jezičnim idiomom i  nadasve je vrijedan filološki izvor za proučavanje splitskog dijalektalnog govora. Kako bi se ova iznimna osobna svjedočanstva o gradu i njegovim stanovnicima sačuvala kao podsjetnik i uspomena na vrijeme koje je iza nas i javnosti dala na uvid, 2009. godine pokrenuta je izdavačka djelatnost i edicija Bibliotheca Spalatina u kojoj se objavljuje dio prikupljenog materijala.

Zbog izuzetnog značenja za razumijevanje splitskog lokaliteta, najvrjednija zavičajna građa zaštićena je kao kulturno dobro i važan je dio naslijeđa Republike Hrvatske, trajno se čuva i koristi prema posebnim uvjetima reguliranim pravilnicima i zakonima struke. Svi izvornici dostupni su za rad u knjižničnim čitaonicama, dok su artefakti dio stalnog ili privremenog postava izložbi zavičajne građe.

Marulovim Stopama

Šetnja Splitom stopama Marka Marulića otkriva zanimljiva i prepoznatljiva mjesta u Splitu gdje je Marulić boravio i nalazio inspiraciju za svoja djela. Projekt Marulovim stopama ostvaren je uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH te Grada Splita u sklopu Godine čitanja i 500. obljetnice objave Judite Marka Marulića.

Digitalna Zbirka

Digitalna zbirka Gradske knjižnice Marka Marulića Split sadrži preslike izvornika iz fonda knjižnice, kao i građe drugih imatelja, koji su GKMM-u ustupili građu na digitalizaciju i objavu. Projekt digitalizacije pokrenut je 2009. godine. Sadržaj ove digitalne zbirke prvenstveno pokriva izvore iz Zavičajne zbirku GKMM Split, vezane za lokalnu povijest. Cilj je osiguranje dostupnosti, zaštita građe i pružanje informacija o kulturnom nasljeđu najširoj javnosti.

Splitski spomenar

Splitski spomenar nastao je iz potrebe i želje da se sačuva sjećanje na danas pomalo zaboravljene pojedince koji su svojim radom ostavili značajan trag u životu zajednice i zadužili Split. Na sve one čija su djela obogatila naš život, kojih se s ljubavlju i poštovanjem sjećaju generacije Splićana.

Kaleidoskop

Digitalna zbirka Gradske knjižnice Marka Marulića Split sadrži preslike izvornika iz fonda knjižnice, kao i građe drugih imatelja, koji su GKMM-u ustupili građu na digitalizaciju i objavu. Projekt digitalizacije pokrenut je 2009. godine. Sadržaj ove digitalne zbirke prvenstveno pokriva izvore iz Zavičajne zbirku GKMM Split, vezane za lokalnu povijest. Cilj je osiguranje dostupnosti, zaštita građe i pružanje informacija o kulturnom nasljeđu najširoj javnosti.